Podmienky používania:

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s týmito podmienkami:

- každé používanie webových stránok pozri.sk podlieha týmto podmienkam používania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek opraviť, zmeniť alebo nahradiť podmienky používania.

- prevádzkovateľ nezodpovedá za neustálu dostupnosť a zabezpečenie webovej stránky. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne ukončiť prevádzku tejto webovej stránky alebo k nej obmedziť prístup bez predchádzajúceho upozornenia. Je v jeho záujme všetky funkcie poskytovať na maximálnej možnej úrovni.

- prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za prezentované názory užívateľov v diskusných fórach a v komentároch k článku a ani sa s nimi nemusí stotožňovať.

- užívateľ týmto súhlasí s používaním stránky pozri.sk na vlastné riziko. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah ponúk.

- prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upozornenia odmietnuť užívateľovi prístup k službám, vyradiť ponuku, prípadne zmeniť jej obsah, ak uzná podľa vlastného uváženia užívateľovu snahu službu zneužívať.

- užívateľ súhlasí, že jeho ponuky môže prevádzkovateľ zobrazovať aj na iných serveroch. Prevádzkovateľ pozri.sk si cení dôveru užívateľov, návštevníkov a so všetkými ich údajmi bude narábať v súlade s etikou a slovenskými právnymi predpismi.

- prevádzkovateľ zhromažďuje len tie osobné informácie (napr. meno, adresu, alebo adresu elektronickej pošty), ktoré užívateľ sám, dobrovoľne poskytne. Tieto údaje využíva prevádzkovateľ len k tomu účelu, ku ktorému užívateľ tento údaj poskytol.

- užívateľ si je vedomí pasívneho zhromažďovania informácií zo strany prevádzkovateľa (t.j. informácií obdržaných bez Vami aktívneho zadania), za použitia rôznych technológií a spôsobov ako napríklad Internet Protocol adries, cookies, Internet Tags apod. Tieto informácie umožnia lepšie prispôsobiť obsah stránok potrebám užívateľa a pomôžu inzerentom a sponzorom lepšie porozumieť návštevníkom stránky.

- na týchto webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o Vašich návštevách týchto i iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

- spoločnosť Google, ako dodávateľ tretej strany, používa k zobrazovaniu reklám na týchto stránkach súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na týchto stránkach a ďalších internetových stránkach.

- používanie súborov cookie DART umožňuje spoločnosti Google zobrazovať reklamy Vašim najlepším používateľom na základe ich návštev na Vašej stránke a ostatných internetových stránkach. Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre sieť reklamy Google a obsahovú sieť. Ďaľšie info tu.